За програмата

Know-How Show-How е независима образователна платформа, изследваща ролята на дизайна и изкуството като средство за лична, културна и социална трансформация. Мисията на KHSH е да популяризира и подпомага трансфера на “знание”: материалните и нематериални умения, вградени в нашето културно наследство, които разкриват кои сме като общности и култура, откъде идваме и къде поставяме нашите ценности… Continue reading За програмата

Featured post

Published
Categorized as about, mission