Екип

Дима Стефанова, Ивелина Гаджева и Филип Бояджиев са колектив сформирал се около тяхната обща визия за алтернативни модели на образование в областта на изкуството и дизайна. 

Дима Стефанова е дизайнер, куратор на образователни програми и културен предприемач базиран в Амстердам. Учи графичен дизайн в амстердамската академия „Герит Ритвелд“ и завършва магистърска степен в института „Сандбeрг“. Практиката ѝ се развива в областта на дизайна, изкуството, социалните иновации и културното наследство. Като инициатор на платформата за креативност и дизайн процеси “Know-How Show-How” тя се стреми да направи видим потенциала на локация или творец, поставяйки ги в нова светлина. Като директор на програмата тя инициира творчески изследвания, среща творци и изследователи от различни дисциплини, създавайки нови перспективи за диалог и трансфер на „знания“, заложени в културното наследство на дадено място или общност. 

Ивелина Гаджева е специалист по включващ дизайн, консултира публичния и частния сектор как да разширят своя иновационен капацитет и да добавят стойност чрез дълбоко разбиране на дизайн, ориентиран към хората и качествени изследвания. Обучава как да използваме човешкото многообразие за създаване на социално включване и разработване на устойчиви решения. Ивелина има дългогодишен практически международен опит в обучения за иновации и бизнес трансформации.
От 2018 г. е част от Центъра за дизайн на Хелън Хамлин към Кралския колеж по изкуствата в Лондон като изследовател и разработва обучителни програми.

Филип Бояджиев е визуален артист, графичен дизайнер и преподавател с над десет години опит в областта. Практиката му се фокусира върху изграждането на системи за ориентация и мултидисциплинарни дизайн проекти.
Завършил е Националната художествена академия в София, България, където след това преподава графичен дизайн. Филип се стреми да работи по значими проекти, които имат положително въздействие върху средата. Консултира Столична община по въпросите на културата, дизайна и публизните пространства. Работил е по Система за ориентация на София, Табели за градски транспорт и Нови улични табели на града. Негови клиенти са: Дарик радио, Българско дружество за защита на птиците, AG Capital, Free Sofia Tour, WWF и др.

 

Published
Categorized as about, team