За програмата

Know-How Show-How е независима образователна платформа, изследваща ролята на дизайна и изкуството като средство за лична, културна и социална трансформация.

Мисията на KHSH е да популяризира и подпомага трансфера на “знание”: материалните и нематериални умения, вградени в нашето културно наследство, които разкриват кои сме като общности и култура, откъде идваме и къде поставяме нашите ценности за бъдещето.

Програмите на KHSH са живи срещи, които се съсредоточават върху “учене чрез правене”, един от най-мощните инструменти за подпомагане на личното развитие на умения и житейски опит. Главен за нашата програма е начинът, по който се вглеждаме в множеството пластове, съставящи идентичността на едно място, като изследваме неговите социални взаимоотношения, визуален език и исторически следи със специфична дизайнерска рамка. Чрез тази практика ние разкриваме местния опит и съществуващите ресурси и ги извеждаме на преден план в нова светлина.

През 2015 г. платформата сложи началото на лятна културна програма в България, насочена към проблемите на градската среда, използвайки дизайн процеси, за да изследва потенциала на мястото. Програмата се състои от работилници, водени от международни дизайнери и творци, и публична програма с лекции, презентации и дискусии.

Published
Categorized as about, mission