За програмата

Know-How Show-How е независима образователна платформа, изследваща ролята на дизайна и изкуството като средство за лична, културна и социална трансформация.